नायव सुब्बा - प्रथम पत्र (GK&IQ) | NASU First Paper (GK&IQ)

नायव सुब्बा - प्रथम पत्र (GK&IQ) | NASU First Paper (GK&IQ)

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी

 

starstarstarstarstar 5.0 (1 ratings)

Language: Nepali, English

Course Description

नायव सुब्बा - प्रथम पत्र (GK&IQ) NA.SU First Paper (GK&IQ) Lok SEWA SANGH NA.SU 100% Syllabus coverage of 1st paper (GK+IQ) of NA.SU as per the revised syllabus of PSC लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी HD Video Lectures, Downloadable & PDF Notes, Test Series, Interaction with Faculties, Feedback Classes*

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी| यो कोर्समा नासु तह को प्रथम पत्र अन्तर्गत पर्ने IQ र GK बिषयको लोक सेवा आयोगले तय गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भई पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिएको छ | नेपालकै उत्कृष्ट प्रक्षिशकहरु द्वारा तयार पारिएको यो E-Learning Video course मा पाठ्यक्रममा रहेको हरेक शिर्षक पूर्ण रुपमा समेटिएको छ | यो course मा PDF Book र Online Test Series पनि समेटिएको छ | यो course मा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिनुको साथै अहिले सम्म भएका परीक्षाको प्रश्नहरु पनि हल गरिएको छ | यो video course पूर्ण रुपमा offline mode मा पढ्न सकिनेछ |

Course Curriculum

नायव सुब्बा – सामान्य ज्ञान | NASU General Knowledge (GK)
Santosh Khadka, Gopi Chandra Poudel
सामान्य बौद्धिक परिक्षण | General Mental Ability Test (IQ)
Madan Khadka

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your Library. You can access your courses in the following ways :

  • From Android app, you can download the app from here
  • From iOS app, you can download the app from here

Reviews

 

Enroll in Course

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
𝕏
Edusoft Academy 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy