शाखा अधिकृत - द्वितीय पत्र शासन प्रणाली - Section Officer 2nd Paper

Section Officer - Second Paper | शाखा अधिकृत – द्वितीय पत्र - Video Course

शाखा अधिकृत द्वतीय, Online Video Class

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक ( प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवा) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी

starstarstarstarstar 5.0 (1 ratings)

Language: Nepali, English

Instructors: Kamal Kant Joshi, Tika Raj Chaulaingai, KB Samyu, Shiva Prasad Acharya, Dhananjay Shah, Basudev Sharma

Why this course?

Course Description

शाखा अधिकृत - द्वितीय पत्र शासन प्रणाली - Section Officer 2 nd paper Online Class

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक ( प्रशासन, लेखापरीक्षण, र व्यवस्थापिका संसद सेवा) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी| यो कोर्समा शाखा अधिकृत तहको द्वितीय पत्र आन्तर्गत पर्ने

द्वतीय पत्रः- शासन प्रणाली 
१) राज्य र शासन

२)संविधान र कानून

३) सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन, र

४) श्रोत व्यवस्थापन र योजना

लोक सेवा आयोगले तय गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भई पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिनुको साथै प्रश्न उत्तर पनि छलफल गरिएको छ | नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरु द्वारा तयार पारिएको यो Online Class मा पाठ्यक्रममा रहेको हरेक शिर्षक पूर्ण रुपमा समेटिएको छ | यो course मा PDF Book पनि समेटिएको छ | | यो course पूर्ण रुपमा Live mode मा पढ्न सकिनेछ |


Loksewa Section Officer Second Paper Video Course, Loksewa Adhikrit Second Paper Online Class and High Quality Recorded Video Course available at Edusoft Academy App, Section Officer 2nd Paper Online Class and Video Course is designed as per sakha Adhikrit 2nd Paper new Syllabus and covers all topic relavent for Loksewa exam or say Loksewa Officer written exams.

Course Curriculum

How to Use

After successful purchase of the course , it will be added to your courses section in webste and in Library section in the Android and IOS  application.

For Mobile Device and Tablet , you can access your library using the Edusoft Academy  application, Android or IOS 

To access the course you need to login to the device using same login details at the time of purchase of the couse. 

Reviews

 

Enroll in Course

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
𝕏
Edusoft Academy 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy