शाखा अधिकृत - प्रथम पत्र (GK, IQ & English) | Loksewa Section Officer First Paper (GK, IQ & English) | Video Course

शाखा अधिकृत - प्रथम पत्र (GK, IQ & English) | Loksewa Section Officer First Paper (GK, IQ & English) | Video Course

Loksewa Section Officer First Paper GK, IQ and English - Video Course

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक ( प्रशासन, लेखापरीक्षण, र व्यवस्थापिका संसद सेवा) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी|

Language: Nepali, English

Course Description

शाखा अधिकृत - प्रथम पत्र (GK, IQ & English) | Loksewa Section Officer First Paper (GK, IQ & English) | Video Course

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक ( प्रशासन, लेखापरीक्षण, र व्यवस्थापिका संसद सेवा) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी| यो कोर्समा शाखा अधिकृत तहको प्रथम पत्र बिषयको लोक सेवा आयोगले तय गरेको पाठ्यक्रममा आधारितभई पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिएको छ |

नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरु द्वारा तयार पारिएको यो Video course मा पाठ्यक्रममा रहेको हरेक शिर्षक पूर्ण रुपमा समेटिएको छ | यो course मा PDF Book पनि समेटिएको छ | यो course मा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिनुको साथै अहिले सम्म भएका परीक्षाको प्रश्नहरु पनि हल गरिएको छ | यो video course पूर्ण रुपमा offline mode मा पढ्न सकिनेछ |

Course Curriculum

Section Officer - Aptitude Test (IQ) | शाखा अधिकृत – बौद्धिक परिक्षण (IQ)
Madan Khadka
Section Officer - General Awareness (GK) | शाखा अधिकृत – सामान्य सचेतना
Santosh Khadka
Section Officer - English (ELCT) By Rajiv Sir | शाखा अधिकृत – English (ELCT)
Rajiv Niroula

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :

  • From Android app, you can download the app from here

Reviews

 

Enroll in Course

Edusoft Academy Follow me on Graphy
Watch my streams on Graphy App
Edusoft Academy 2023 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy