नायव सुब्बा - प्रथम पत्र (सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परिक्षण) | Loksewa Nayab Subba First Paper (GK & IQ) | Video Course

नायव सुब्बा - प्रथम पत्र (सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परिक्षण) | Loksewa Nayab Subba First Paper (GK & IQ) | Video Course

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी

Language: Nepali, English

Course Description

नायव सुब्बा - प्रथम पत्र (GK&IQ) NA.SU First Paper (GK&IQ) Lok SEWA SANGH NA.SU 100% Syllabus coverage of 1st paper (GK+IQ) of NA.SU as per the revised syllabus of PSC लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी HD Video Lectures, Downloadable & PDF Notes, Test Series, Interaction with Faculties, Feedback Classes*

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी| यो कोर्समा नासु तह को प्रथम पत्र अन्तर्गत पर्ने IQ र GK बिषयको लोक सेवा आयोगले तय गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भई पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिएको छ | नेपालकै उत्कृष्ट प्रक्षिशकहरु द्वारा तयार पारिएको यो E-Learning Video course मा पाठ्यक्रममा रहेको हरेक शिर्षक पूर्ण रुपमा समेटिएको छ | यो course मा PDF Book र Online Test Series पनि समेटिएको छ | यो course मा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिनुको साथै अहिले सम्म भएका परीक्षाको प्रश्नहरु पनि हल गरिएको छ | यो video course पूर्ण रुपमा offline mode मा पढ्न सकिनेछ |

Course Curriculum

Nayab Subba- General Awareness (GK) | नायब सुब्बा – सामान्य ज्ञान
Santosh Khadka, Raju Gurung
Nayab Subba - Aptitude Test (IQ) | नायब सुब्बा – बौद्धिक परिक्षण (IQ)
Madan Khadka

How to Use


Reviews

 

Enroll in Course

Edusoft Academy Follow me on Graphy
Watch my streams on Graphy App
Edusoft Academy 2023 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy