शाखा अधिकृत – बौद्धिक परिक्षण (IQ) | Section Officer - Aptitude Test (IQ)

शाखा अधिकृत – बौद्धिक परिक्षण (IQ) | Section Officer - Aptitude Test (IQ)

 

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक ( प्रशासन, लेखापरीक्षण, र व्यवस्थापिका  संसद सेवा) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत  वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी

starstarstarstarstar 5.0 (1 ratings)

Language: Nepali, English

Instructors: Madan Khadka

Course Description

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक ( प्रशासन, लेखापरीक्षण, र व्यवस्थापिका  संसद सेवा) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत  वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी

शाखा अधिकृत – Aptitude Test (IQ) Section Officer 1st Paper - Aptitude Test (IQ)  SANGH Officer.

Marks Weighted: 30 Questions X 1 Marks =  30 Marks 

Negative marking: 20% (-1 for 5 wrong asnwers)      

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक ( प्रशासन, लेखापरीक्षण, र व्यवस्थापिका संसद सेवा) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी| यो कोर्समा शाखा अधिकृत तहको प्रथम पत्र अन्तर्गत पर्ने IQ बिषयको लोक सेवा आयोगले तय गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भई पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिएको छ | नेपालकै उत्कृष्ट प्रक्षिशक श्री मदन खड्का सर द्वारा तयार पारिएको यो Video course मा पाठ्यक्रममा रहेको हरेक शिर्षक पूर्ण रुपमा समेटिएको छ | यो course मा PDF Book र Online Test Series पनि समेटिएको छ | यो course मा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिनुको साथै अहिले सम्म भएका परीक्षाको प्रश्नहरु पनि हल गरिएको छ | यो video course पूर्ण रुपमा offline mode मा पढ्न सकिनेछ |

Course Curriculum

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your Library. You can access your courses in the following ways :

  • From Android app, you can download the app from here
  • From iOS app, you can download the app from here

Reviews

 

Enroll in Course

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
𝕏
Edusoft Academy 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy