• Kharidar Science
  • features
  • Kharidar Science
  • features

खरिदार – विज्ञान

Kharidar - Science

Rs. 2500

Select Course Validity Period
Select Course Delivery Mode
About Course लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित
द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी पाठ्यक्रममा आधारित Video Course हो।
यो कोर्समा खरिदार तहको द्वितीय पत्र अन्तर्गत पर्ने विज्ञान र गणित मध्येको विज्ञान खण्डको लोक सेवा आयोगले तय गरेको पाठ्यक्रममा
आधारित भई पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिएको छ। नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षक गोपी चन्द्र पौडेल सर द्वारा तयार पारिएको यो course मा
पाठ्यक्रममा रहेको हरेक शिर्षक पूर्ण रुपमा समेटिएको छ | यो video course २४ घण्टा ३ मिनेटको छ| यो course मा PDF Book
पनि समेटिएको छ | लोक सेवा खरिदार तहको प्रथम चरणको द्वितीय पत्र अन्तर्गत समेटिएको विज्ञान पत्रमा
२५ बस्तुगत प्रश्न सोधिन्छ जसको अङ्क भार (२५ x २) ५० अङ्कको रहेको हुन्छ|
Syllabus Coverage 100% Syllabus coverage of 2nd paper (Science) of Kharidar as per the revised syllabus of PSC (Lok Sewa)
Faculty Name Gopi Chandra Poudel,
Applicable For लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित प्रथम श्रेणी, खरिदार वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी
Video Duration 24 Hours 3 Minutes 9 Seconds
Video Size 5 GB 62.7 MB
Total Lectures 40 Lectures
Video Language Eng/Nep

Courses Include HD Video Lectures, Downloadable & Printable PDF Notes, Free Test Series, Interaction with Faculties, Feedback Classes*
Course Validity / View 45 Days/ Unlimited Views  (Non - Renewable )
3 Months/ Unlimited Views 
6 Months/ Unlimited Views 
Classes Run On 1. Classes run on Windows Laptop with Windows 7 or Later OS
2. Classes run on Android Phone And Andriod Tablet (Andriod Version 6.0.1 & above)
3. This Video Class does not run on Windows PC and Mac PC or IOS Devices
Delivery Order Processing Time (In case of Pendrive or Memory Card) – 24 Hours Working Days Before Dispatch or Pick up
Home Delivery Option (In case of Pendrive or Memory Card) – 3 to 10 business days depending on your location.
Courier tracking details shall be emailed after 24 hrs of dispatch
×
×

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

You can download pdf file


pdf_file Download PDF