• Kharidar IQ
  • Features
  • Profit and Loss
  • Data Interpretation
  • Kharidar IQ
  • Features
  • Profit and Loss
  • Data Interpretation

खरिदार – सामान्य बौद्धिक परिक्षण

Kharidar - General Mental Ability Test (IQ)

Rs. 1750

Select Course Validity Period
Select Course Delivery Mode
About Course लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित प्रथम श्रेणी, खरिदार वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रममा आधारित Video Course. यो कोर्समा खरिदार तह को प्रथम पत्र अन्तर्गत पर्ने IQ र GK मध्येको IQ खण्डको लोक सेवा आयोगले तय गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भई पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिएको छ | नेपालकै उत्कृष्ट IQ प्रक्षिशक मदन खड्का द्वारा तयार पारिएको यो E-Learning Video course मा पाठ्यक्रममा रहेको हरेक शिर्षक पूर्ण रुपमा समेटिएको छ | यो course मा PDF Book र Online Test Series पनि समेटिएको छ | यो course मा IQ को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिनुको साथै अहिले सम्म भएका परीक्षाको प्रश्नहरु पनि हल गरिएको छ |
Syllabus Coverage 100% Syllabus coverage of IQ
Faculty Name Madan Khadka
Applicable For लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित प्रथम श्रेणी, खरिदार वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी
Video Duration 38 Hours 9 Minutes 9 Seconds
Video Size 9 GB 800 MB
Total Lectures 33 Lectures
Video Language Both

Courses Include HD Video Lectures, Downloadable & Printable PDF Notes, Free Test Series, Interaction with Faculties*, Feedback Classes* , Offline Mode
Course Validity / View 45 Days/ Unlimited Views 
3 Months/ Unlimited Views 
6 Months/ Unlimited Views 
Classes Run On 1. Classes run on Windows Laptop with Windows 7 or Later OS
2. Classes run on Android Phone And Andriod Tablet (Andriod Version 6.0.1 & above)
3. This Video Class does not run on Windows PC and Mac PC or IOS Devices
Delivery Order Processing Time (In case of Pendrive or Memory Card) – 24 Hours Working Days Before Dispatch or Pick up
Home Delivery Option (In case of Pendrive or Memory Card) – 3 to 10 business days depending on your location.
Courier tracking details shall be emailed after 24 hrs of dispatch
×
×

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

You can download pdf file


pdf_file Download PDF