• Kharidar GK
  • Features
  • History of Nepal
  • पृथ्वी र ब्रह्माण्ड
  • Kharidar GK
  • Features
  • History of Nepal
  • पृथ्वी र ब्रह्माण्ड

खरिदार – सामान्य ज्ञान

Kharidar - General Knowledge (GK)

Rs. 1750

Select Course Validity Period
Select Course Delivery Mode
About Course लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित प्रथम श्रेणी, खरिदार वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी पाठ्यक्रममा आधारित Video Course. यो कोर्समा खरिदार तह को प्रथम पत्र अन्तर्गत पर्ने IQ र GK मध्येको GK खण्डको लोक सेवा आयोगले तय गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भई पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिएको छ | नेपालकै उत्कृष्ट प्रक्षिशकहरु द्वारा तयार पारिएको यो course मा पाठ्यक्रममा रहेको हरेक शिर्षक पूर्ण रुपमा समेटिएको छ | यो video course ४२ घण्टा १७ मिनेटको छ| यो course मा PDF Book पनि समेटिएको छ | लोक सेवा खरिदार तहको प्रथम चरणको प्रथम पत्र अन्तर्गत समेटिएको सामान्य ज्ञान पत्रमा ३५ बस्तुगत प्रश्न सोधिन्छ जसको अङ्क भार (३५ x २) ७० अङ्कको रहेको हुन्छ| यो course पूर्ण offline mode मा पढ्न सकिनेछ |
Syllabus Coverage 100% Syllabus coverage of GK
Faculty Name Santosh Khadka,Somraj Kafle,Dev Raj Bhandari,Gopi Chandra Poudel
Applicable For लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी
Video Duration 62 Hours 57 Minutes 53 Seconds
Video Size 10 GB 976 MB
Total Lectures 42 Lectures
Video Language Nepali

Courses Include HD Video Lectures, Downloadable & Printable PDF Notes, Free Test Series, Interaction with Faculties*, Feedback Classes* , Offline Mode
Course Validity / View 45 Days/ Unlimited Views  (Non - Renewable )
3 Months/ Unlimited Views 
6 Months/ Unlimited Views 
Classes Run On 1. Classes run on Windows Laptop with Windows 7 or Later OS
2. Classes run on Android Phone And Andriod Tablet (Andriod Version 6.0.1 & above)
3. This Video Class does not run on Windows PC and Mac PC or IOS Devices
Delivery Order Processing Time (In case of Pendrive or Memory Card) – 24 Hours Working Days Before Dispatch or Pick up
Home Delivery Option (In case of Pendrive or Memory Card) – 3 to 10 business days depending on your location.
Courier tracking details shall be emailed after 24 hrs of dispatch
×
×

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

You can download pdf file


pdf_file Download PDF