नायव सुब्बा – सामान्य बौद्धिक परिक्षण | NASU - General Mental Ability Test (IQ)

नायव सुब्बा – सामान्य बौद्धिक परिक्षण | NASU - General Mental Ability Test (IQ)

 

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक ( प्रशासन, लेखापरीक्षण, र व्यवस्थापिका  संसद सेवा) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत  वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी

Language: Nepali, English

Instructors: Madan Khadka

Course Description

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक ( प्रशासन, लेखापरीक्षण, र व्यवस्थापिका  संसद सेवा) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत  वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी

Marks Weighted: 30 Questions X 1 Marks =  30 Marks

Negative marking: 20% (-1 for 5 wrong asnwers)  

लोक सेवा आयोग आप्राबिधिक तर्फाका न्याय, पररास्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, र संसद सेवा, राजपत्र आनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सोसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागी| यो कोर्समा नासु तह को प्रथम पत्र अन्तर्गत पर्ने IQ र GK मध्येको IQ खण्डको लोक सेवा आयोगले तय गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भई पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिएको छ | नेपालकै उत्कृष्ट IQ प्रक्षिशक मदन खड्का द्वारा तयार पारिएको यो E-Learning Video course मा पाठ्यक्रममा रहेको हरेक शिर्षक पूर्ण रुपमा समेटिएको छ | यो course मा PDF Book र Online Test Series पनि समेटिएको छ | यो course मा IQ को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समेटिनुको साथै अहिले सम्म भएका परीक्षाको प्रश्नहरु पनि हल गरिएको छ | यो video course पूर्ण offline mode मा पढ्न सकिनेछ |    

Course Curriculum

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :

  • From Computer, you can access your courses after successful login
  • From Android app, you can download the app from here
  • For other devices, you can access your library using this web app through browser of your device.

Reviews

 

Enroll in Course

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
Edusoft Academy 2023 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy